Postcrossing som hobby

Skulle det vara trevligt att få annan post än bara reklam?

Ifall du svarar “ja”, kanske Postcrossing kunde vara just din hobby.

Historien om Postcrossing började år 2005, när portugiserna Paulo Magalhães och Ana Campos skapade en sida på internet vars avsikt var att skicka vykort – de traditionella handskrivna – runt om i världen.

Postcrossing.com föddes och firar i 2022 redan sitt 17. verksamhetsår. Vänskapskretsens interna sysselsättning har under dessa år växt till ett världsomspännande fenomen, som har samlat till sig över 800 000 utövare från 207 olika länder.

Utövarna -postcrossarna – skickar och får vykort till och från olika delar av världen. Förtjusningen består i det att crossarna aldrig vet till vem kortet ska skickas – eller varifrån ett sådant landar i din brevlåda. När man ska skicka ett kort lottar nämligen sidan ut en adress, så mottagaren kan vara till exempel en rysk studerande eller en japansk hemmafru. För varje kort skapas ett eget igenkänningsnummer, det så kallade ID-numret, med vars hjälp systemet kan registrera kortet när det når mottagaren. När mottagaren i sinom tid har gjort den här registreringen, är det din tur att med spänning invänta: vem får din adress och från vilken del av världen kommer kortet?

Det är gratis att använda sidan; för att registrera dig behöver du bara en fungerande postadress. De enda hobbykostnaderna som uppstår är vykorten och frimärken som du skickar ut i världen.

Åland och Postcrossing

Antalet aktiva postcrossare på Åland är cirka 15, varför åländska vykort med de vackra åländska frimärkena är synnerligen fängslande och eftersökta.

I november 2021 skapade Åland Postcrossinghistoria när världens andra registrerade förening för postcrossing-utövare grundades i Mariehamn: Ålands Postcrossingförening rf/Åland Islands Postcrossing Friends Association. Föreningens syfte är att väcka och behålla intresset för Postcrossing och vykort som hobby samt att genom vykort öka kunskapen och intresset för Åland i världen.

Kom med!