Om föreningen

Ålands Postcrossingförening rf (Åland Islands Postcrossing Friends Association) grundades i november 2021 av tio ivriga åländska postcrossare och blev då världens andra registrerade förening för postcrossing-utövare i hela världen!

Enligt föreningens stadgar är dess syfte att väcka och behålla intresset för Postcrossing och vykort som hobby, samt att genom vykort öka kunskapen om och intresset för Åland i världen. Föreningen har precis startat sitt första verksamhetsår, och vår plan är att ordna olika möten och evenemang och därigenom informera om vår hobby och sammanföra vykortsentusiaster med varandra.